Udvalgene

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg til at stå for at organisere Plantefarvernes forskellige arrangementer.

Turudvalget – står for at arrangere ture for foreningens medlemmer
Joan Berg
Hanna Askholm
Helle Andersen
Kirsten Rathleff

Sommerkomiteen – står for sommermarkedet  på Gammelgaard i Herlev
Sonja Malling
Dorthe Mørch
Bodil Jeppesen
Charlotte Mikkelsen

Sensommermarked Lyngby – står for Sensommermarkedet
Hallgeir Stølen-Bosse
Irena Duch
Inger Schmidt

Sensommermarked Musicon – står for Sensommermarkedet
Inger Ferbing,
Kirsten Andersen
Charlotte Gundersen
Stine Kuntz

Julekomiteen – står for julemarkedet  på Rødovregaard i Rødovre
Kirsten Andersen
Inger Ferbing
Karin Andresen

Share Button
Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.backuphuset.dk