Referat fra Plantefarvernes generalforsamling 2019

af Berit Millner den 5. april 2019

Generalforsamlingen i Plantefarverne blev afholdt den 13. marts 2019 kl. 19 på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Dagsordenen var:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen som dirigent og Marianne Schmidt som referent.
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Vedtægtsændring v. Karin Andresen
  2. Sensommermarked v. Lise-Lotte Hyllegaard
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Kasseren Karin Andresen er på valg og genopstiller.
  2. Bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Andersen og Berit Millner Hansen er på valg og genopstiller.
  3. Valg af en suppleant til bestyrelsen
   • Suppleant Marianne Schmidt er på valg og genopstiller.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Lene Hansen genopstiller til revisorposten
 8. Eventuelt

Vedtægterne kan du se her

Referatet fra generalforsamlingen kan du læse her

Share Button

Forrige indlæg:

Næste indlæg:

Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.backuphuset.dk