AFLYST – generalforsamling 2020

af Berit Millner den 12. februar 2020

Formandens beretning og regnskab for 2019

Eftersom generalforsamlingen er aflyst og udskudt har bestyrelsen besluttet at udsende formandens beretning 2019 og Resultatopgørelse 2019 , og at vi fortsætter bestyrelsesarbejdet efter det budget kassereren har udarbejdet.

Coronavirus

Med baggrund i statsministerens udmeldinger d. 11. marts 2020 om coronavirusen aflyses og udsættes generalforsamlingen  d. 12. marts 2020 på ubestemt tid.
Bestyrelsen vil, når der kommer normale tilstande, indkalde til en ny generalforsamling.
Ha’ det godt så længe og pas godt på jer selv.
____________________________________________________________________________

Generalforsamlingen i Plantefarverne afholdes den 12. marts 2020 kl. 19 på Rødovregaard i Loen, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Endelig dagsorden ( pr. 5. marts 2020) – se to forslag i bunden:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen som dirigent og Marianne Schmidt som referent.
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Sensommermarked v. Lise-Lotte Hyllegaard
  2. Forslag om foreningens navn v. Ditte Him
  3. Forslag om genoptagelse af inspirationsmøder v. Pia Cederval Andersen
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Formanden Lise-Lotte Hyllegaard er på valg, men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Sonja Malling vælges som ny formand.
  2. Bestyrelsesmedlem Sonja Malling er på valg og genopstiller.
  3. Valg af en suppleant til bestyrelsen
   • Suppleant Inger Ferbing er på valg og genopstiller.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Pia Cederval genopstiller til revisorposten
 8. Eventuelt
Fra Ditte Him har vi fået følgende forslag:
Større ændringer i markedsføringen, som f.eks. ændring af foreningens 
navn, skal først forelægges medlemmerne.

Og fra Pia Cederval Andersen har vi fået følgende forsalg:
Jeg foreslår, at vi genoptager inspirationsmøderne, som vi havde tidligere. 
Man mødes 3-4 gange (eller hvad der er interesse for) i løbet af året, hvor 
medlemmerne på skift lærer fra sig. Det kan også bare være en aften eller
eftermiddag, hvor vi nørkler og snakker sammen, mens vi viser frem.
Som det er nu kender vi knap nok hinanden, og på markederne har vi jo
travlt med at passe vores boder.
Jeg tænker, at vi stadig kan låne et gratis lokale på Rødovregård,
når det er til medlemsmøder.

Vedtægterne kan du se her

Share Button

Forrige indlæg:

Næste indlæg:

Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.backuphuset.dk