Indkaldelse til generalforsamling 2019

af Berit Millner den 7. februar 2019


Generalforsamlingen i Plantefarverne afholdes den 13. marts 2019 kl. 19 på Rødovregaard, 
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Som tidligere år serveres et lille traktement (oste og pølsebord) og der udloddes kunstgaver.

Husk at kontingentet på 200 kr. skal være betalt senest den 1. marts 2019

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen som dirigent og Marianne Schmidt som referent.
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Vedtægtsændring v. Karin Andresen
  2. Sensommermarked v. Lise-Lotte Hyllegaard
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Kasseren Karin Andresen er på valg og genopstiller.
  2. Bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Andersen og Berit Millner Hansen er på valg og genopstiller.
  3. Valg af en suppleant til bestyrelsen
   • Suppleant Marianne Schmidt er på valg og genopstiller.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Lene Hansen genopstiller til revisorposten
 8. Eventuelt

Vedtægterne kan du se her

Share Button

Forrige indlæg:

Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.backuphuset.dk