Indkaldelse til generalforsamling 2020

af Berit Millner den 12. februar 2020


Generalforsamlingen i Plantefarverne afholdes den 12. marts 2020 kl. 19 på Rødovregaard i Loen,
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Som tidligere år serveres et lille traktement og der udloddes kunstgaver.

Husk at kontingentet på 200 kr. skal være betalt inden den 1. marts 2020.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen som dirigent og Marianne Schmidt som referent.
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Sensommermarked v. Lise-Lotte Hyllegaard
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Formanden Lise-Lotte Hyllegaard er på valg og og ønsker ikke genvalg, men ønsker at fortsætte som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller, at Sonja Malling vælges som ny formand.
  2. Bestyrelsesmedlem Sonja Malling er på valg og genopstiller.
  3. Valg af en suppleant til bestyrelsen
   • Suppleant Inger Ferbing er på valg og genopstiller.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Pia Cederval genopstiller til revisorposten
 8. Eventuelt

Vedtægterne kan du se her

Share Button

Forrige indlæg:

Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.backuphuset.dk