Indkaldelse til generalforsamling 2018

af Berit Millner den 6. februar 2018


Generalforsamlingen i Plantefarverne afholdes d. 14. marts 2018 kl. 19 på Rødovregaard, 
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen som dirigent og Marianne Schmidt som referent.
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Formanden Birgit Dam Petersen er på valg og genopstiller ikke.
  2. Bestyrelsesmedlem Sonja Malling er på valg og genopstiller.
  3. Valg af en suppleant til bestyrelsen
   • Suppleant Inger Ferbing er på valg og genopstiller.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Lene Hansen genopstiller til revisorposten
 8. Eventuelt

Vedtægterne kan du se her

Share Button

Forrige indlæg:

Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.backuphuset.dk