Generalforsamling 2024

af Berit Millner den 31. januar 2024


Generalforsamlingen i Plantefarverne afholdes den 6. marts 2024 kl. 19
i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

 

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne.

Kom og gør din indflydelse gældende.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

OBS: Der vil være lodtrækning om gaver igen i år.

Efter generalforsamling serveres et dejligt måltid mad.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen som dirigent og Stine Kuntz som referent.
 2. Beretning v. formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer Karin Andresen
 4. Indkomne forslag
  1. Foreningens hjemsted ændres til Rødovre og Hvidovre (nyt)
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Differentieret medlemskab – se forslaget på den lukke del af hjemmesiden
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Formand Sonja Malling er på valg og genopstiller ikke
  2. Bestyrelsesmedlem Berit Millner Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen
  3. Bestyrelsesmedlem Inger Ferbing er på valg og genopstiller
  4. Suppleant Stine Kuntz ønsker at indtræde i bestyrelsen i stedet for Berit Millner Hansen for 1 år og suppleant Britt Myrup ønsker at indtræde i bestyrelsen for Sonja Malling for 2 år.
  5. Valg af en suppleant til bestyrelsen
   1. Der er dermed ingen suppleanter, og der skal derfor vælges en suppleant for 2 år og en for 1 år
    Malene Bonné Meyer
    er villig til at stille op som suppleant for 2 år.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Pia Cederval og Bodil Jensen genopstiller til revisorposterne?
 8. Eventuelt

 

 

 

 

Share Button

Forrige indlæg:

Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.websitecare.dk