Generalforsamling 2020

af Berit Millner den 26. oktober 2020

Se referat på de lukkede sider

Indkaldelse til Plantefarvernes generalforsamling

Generalforsamlingen i Plantefarverne afholdes den 17. september 2020 kl. 19 på Rødovregaard i Kostalden, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Dagsorden – se de tre forslag i bunden:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen som dirigent og Marianne Schmidt som referent.
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Sensommermarked v. Lise-Lotte Hyllegaard – skal vi afholde sensommermarked i fremtiden?
  2. Forslag om foreningens navn v. Ditte Him
  3. Forslag om genoptagelse af inspirationsmøder v. Pia Cederval Andersen
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Formanden Lise-Lotte Hyllegaard er på valg, men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Sonja Malling vælges som ny formand.
  2. Bestyrelsesmedlem Sonja Malling er på valg og genopstiller.
  3. Valg af en suppleant til bestyrelsen
   • Suppleant Inger Ferbing er på valg og genopstiller.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Pia Cederval genopstiller til revisorposten
 8. Eventuelt

Formandens beretning 2019 og Resultatopgørelse 2019  er tidligere udsendt, da generalforsamlingen d. 12. marts 2020 blev aflyst og udsat.

Fra Lise-Lotte Hyllegaard har vi fået forslag om, om vi skal fortsætte med sensommermarked i fremtiden:
Placeringen af sidste års sensommermarked var ikke ideel. Sensommerudvalget har derfor undersøgt alternative udstillingssteder og havde booket Lyngby Nordre Mølle til det aflyste sensommermarked i år. Stedet passer ideelt til vores varer, som vil tage sig rigtig godt ud i de rustikke lokaler. Danske Fåreavlere holder julemarked derude to week-ender i december, og jeg var så heldig at få en stand den ene weekend. Det var meget hyggeligt, og der kom mange købelystne besøgende, så salget gik rigtig godt. Det er ganske gratis at låne møllen.
Det er dog forudsætningen for et godt marked, at medlemmerne har lyst til at deltage.
Fra Ditte Him har vi fået følgende forslag:
Større ændringer i markedsføringen, som f.eks. ændring af foreningens 

navn, skal først forelægges medlemmerne.

Og fra Pia Cederval Andersen har vi fået følgende forsalg:
Jeg foreslår, at vi genoptager inspirationsmøderne, som vi havde tidligere. 
Man mødes 3-4 gange (eller hvad der er interesse for) i løbet af året, hvor 
medlemmerne på skift lærer fra sig. Det kan også bare være en aften eller
eftermiddag, hvor vi nørkler og snakker sammen, mens vi viser frem.
Som det er nu kender vi knap nok hinanden, og på markederne har vi jo
travlt med at passe vores boder.
Jeg tænker, at vi stadig kan låne et gratis lokale på Rødovregård,
når det er til medlemsmøder.

Vedtægterne kan du se her

Share Button

Næste indlæg:

Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.backuphuset.dk