Generalforsamling 2017 – dagsorden samt referat

af Berit Millner den 10. september 2017

Generalforsamlingen i Plantefarverne afholdtes d. 13. marts 2017 kl. 19 på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra Plantefarvernes generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen som dirigent og Marianne Schmidt som referent.
 2. Beretning ved formanden Birgit Dam Petersen
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Bestyrelsesmedlem Berit Millner Hansen er på valg og genopstiller.
  2. Bestyrelsesmedlem Kirsten Andersen er på valg og genopstiller.
  3. Kasserer Karin Andresen er på valg, da hun på sidste generalforsamling blev valgt for 1 år.
 7. Valg af en suppleant til bestyrelsen
  • Suppleant Marianne Schmidt er på valg og genopstiller.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Lene Hansen genopstiller til revisorposten
 9. Eventuelt

 Vedtægterne kan du se her

 

Share Button

Næste indlæg:

Plantefarvernes hjemmeside er konstrueret af www.backuphuset.dk